Witaj w księgarni z eBookami i audioBookami Coczytamy.pl – Najniższe ceny książek elektronicznych!

Autobiografia, biografia czy pamiętnik?

Autobiografia, biografia czy pamiętnik?

W literaturze faktu obiektem zainteresowania autorów są prawdziwe wydarzenia. Ten gatunek literacki obejmuje trzy podstawowe formy literackie używane by opowiedz historię życia. Do nich zalicza się biografia, autobiografia i pamiętnik. Rozróżnienie między tymi trzema gatunkami może wydawać się nieco mylące, ponieważ wszystkie mają kilka podobieństw. Ale są pewne wyraźne różnice.

Biografie znanych i niekoniecznie znanych ludzi – https://www.psychoskok.pl/aktualnosci/biografie-znanych-niekoniecznie-znanych-ludzi/ poznaj je wszystkie

Mówiąc najprościej, biografia to historia życia jednostki, napisana przez kogoś innego (opis życia postaci autentycznej, który może mieć charakter naukowy, literacki lub popularyzatorski). Autobiografia to historia życia człowieka, napisana przez tę osobę (utwór piśmienniczy, którego tematem jest własne życie autora, jego koleje losów i czyny, zdarzenia, których był świadkiem, doświadczenia, które nabywał, ewolucja zapatrywań i postawy wobec świata). I pamiętnik to zbiór wspomnień, relacja prozatorska o zdarzeniach, których autor był uczestnikiem bądź naocznym świadkiem.

Czym jest biografia?

Biografia, jest dziełem literatury faktu, dającym obiektywną relację z życia danej osoby. Główna różnica między biografią a autobiografią polega na tym, że autor biografii nie jest podmiotem.

Biografie zawierają szczegóły kluczowych wydarzeń, które ukształtowały życie badanych, oraz informacje o ich miejscu urodzenia, wykształceniu, pracy i związkach. Biografowie korzystają z wielu źródeł badawczych, w tym wywiadów, listów, pamiętników, fotografii, esejów, podręczników i gazet. Chociaż biografia jest zwykle w formie pisemnej, może być produkowana w innych formatach, takich jak kompozycja muzyczna lub film.

Kilka przykładów biografii:

Uzależniony. Droga do trzeźwości – Monika Jagodzińska – sprawdź

Życie Chopina – Juliusz Kaden-Bandrowski – sprawdź

Zapomniany żołnierz. Rzecz o Stanisławie Juraszku – Piotr Wiernik – sprawdź

Czym jest autobiografia?

Autobiografia to historia życia człowieka napisana przez tę osobę. Ponieważ autor jest jednocześnie głównym bohaterem opowieści, autobiografie pisane są w pierwszej osobie. Celem autobiografii jest przedstawienie życiowych doświadczeń i dokonań autora. Dlatego większość autobiografii powstaje w późniejszych latach.

Często zaczynają się we wczesnym dzieciństwie i chronologicznie wyszczególniają kluczowe wydarzenia przez całe życie. Autobiografie zazwyczaj zawierają informacje o tym, gdzie dana osoba się urodziła i wychowała, jej wykształceniu, karierze, doświadczeniach życiowych, wyzwaniach, z jakimi się zmagała, oraz kluczowych osiągnięciach.

Jedną z głównych różnic między autobiografią a biografią jest to, że autobiografie są bardziej subiektywne. Dzieje się tak dlatego, że są pisane przez podmiot i przedstawiają fakty na podstawie własnych wspomnień konkretnej sytuacji, które mogą być stronnicze.

Kilka przykładów autobiografii:

Jestem, żyję, istnieję – autobiografia. Historia kobiety, która przeżyła aborcję – Adrianna Katarzyna Kacińska – sprawdź

Od Lwowa do RPA w 80… lat – Adam Wierzycki – sprawdź

Przez piekło do wolności. Historia Polaka w Niemczech.  – Gregor Kocot – sprawdź

Czym jest pamiętnik?

Pamiętnik  to wspomnienia lub reminiscencje. Podobnie jak w autobiografii to historia życia człowieka napisana przez tę osobę. Różnica między pamiętnikiem a autobiografią polega na tym, że pierwszy  skupia się na refleksji i nawiązaniu emocjonalnego związku, a nie tylko na przedstawianiu faktów z życia. Autor wykorzystuje swoją osobistą wiedzę, aby opowiedzieć intymną i emocjonalną historię o prywatnych lub publicznych wydarzeniach w ich życiu. Temat jest celowo skoncentrowany i nie obejmuje biograficznych ani chronologicznych aspektów życia autora, chyba że są one znaczące i istotne dla historii.

Kilka przykładów pamiętników:

Oświęcim. Pamiętnik więźnia – Halina Krahelska sprawdź

Cykl Młody bóg z pętlą na szyi – Anka Mrówczyńska – sprawdź

Łóżeczko, z którego wyjęłam miłość. Adopcja chorego dziecka zmieniła nasze życie – Magdalena Madeja – sprawdź

Życie w cieniu sławy – https://www.psychoskok.pl/aktualnosci/zycie-w-cieniu-slawy-ciekawe-zyciorysy/ – poznaj ciekawe życiorysy

Dodaj komentarz

Szybka nawigacja
×
×

Cart