Witaj w księgarni z eBookami i audioBookami Coczytamy.pl – Najniższe ceny książek elektronicznych!

Książki, które zmienią edukację

Książki, które zmienią edukację

Choć narzekamy na szkolnictwo, wiem,  że kształtowanie właściwych wzorców zachowań i postaw to priorytet społeczny. Ostatnimi czasy wiele mówi się o konieczności wdrażania nowych sposobów nauczania i wychowywania. To istotna kwestia, dlatego poleca się książki, które zmienią edukację – http://www.psychoskok.pl/aktualnosci/ksiazki-o-edukacji/

Edukowanie obywateli ma na celu przygotowywanie ich do pełnowartościowego życia. Niestety nie jest to zadanie łatwe, gdyż wspieranie rozwoju musi obejmować obszar fizyczny i psychiczny a do tego brać pod uwagę indywidualne predyspozycje jednostki. Podejmowane działania w obszarze oświaty, powinny więc podlegać ciągłej diagnozie wyników. Tylko dzięki temu możliwa będzie ocena bieżącego stanu rzeczy oraz projektowanie reform szkolnych. Wprowadzanie zmian w edukacji wymaga wiedzy, co należy wzmocnić, co ewaluować, a co odrzucić. Tylko, czy w polskich realiach przeprowadzanie jakichkolwiek przemian, poprzedzają dokładne badania? Cyklicznie warto się nad tym zastanawiać, ponieważ, jak zaznaczyła doświadczona pedagog Maria Kocór: “dla pedagogiki teoretycznie i praktycznie zorientowanej niezmiernie niestraszne jest bowiem podejmowanie ciągłej refleksji nad aktualnym i przyszłym stanem edukacji”.

„Teraźniejszość to konsekwencja zmian, jakie dokonały się w przeszłości, a przyszłość będzie efektem tego, co wyniesiemy z teraźniejszości oraz przeobrażeń, które dopiero nastąpią w wyniku perspektywicznego myślenia, konsensusu społecznego czy też mało racjonalnych i przemyślanych decyzji reformatorskich narzuconych szkole oraz społeczeństwu. Przyszłość edukacji powinna być projektowana”. – M. Kocór, teraźniejszość i zmiana edukacji szkolnej…, Lubelski rocznik pedagogiczny z. 4 – 2018

Książki, które zmienią edukację, zachęcają do zastanowienia się nad stanem oświaty. Te wartościowe lektury, krytykują niewłaściwe działania pedagogiczne oraz w korzystny sposób ukazują te właściwe. To bardzo istotne  zagadnienia, skoro nieustannie zmieniający się świat wymusza wdrażanie kolejnych zmian w nauczaniu.W efekcie wielokrotnie pojawia się negatywny w skutkach zamęt.

ŚWIAT SIĘ KRĘCI WOKÓŁ KSIĄŻEK – http://www.psychoskok.pl/aktualnosci/swiat-sie-kreci-wokol-ksiazek/

W oświacie nie dzieje się najlepiej. Dlatego na szczególną uwagę zasługują książki, które mogą zmienić edukację. Analiza opisanych sytuacji najpewniej wiele osób zachęci do konstruktywnego działania. Bo może, jak poprzez pedagogiczny pryzmat zauważyła M. Kocór:

“czas zawrócić z krętej, niepewnej i niebezpiecznej ścieżki na prostą, oświetloną drogę prowadzącą do edukacji, która będzie narodowym priorytetem i katalizatorem rozwoju”.

Poznajmy więc książki, które zmienią edukację. Sprawdźmy, jak oceniona została kadra pedagogiczna i jej działania. Te lektury poszerzają horyzonty myślowe, motywując do twórczych rozważań nad tym, co najważniejsze. Sposób edukowania wpływa przecież na kształtowanie się postaw, wartości i wzorców kulturowych obywateli.

Książka, która może zmienić edukację, nosi tytuł „Coś przeminęło”.

Napisał ją doświadczony nauczyciel Stach Szulist. Zbierane latami doświadczenia zawodowe, umożliwiły autorowi dokonanie krytycznej oceny szkolnych realiów. Pedagog Szulist z myślą o potrzebach wychowawczych dzieci i młodzieży wskazał błędy edukacyjne i porażki pedagogiczne. Literacka fikcja pozwoliła zanegować karygodne niuanse. W prawdziwym życiu podobne zajścia najczęściej doprowadzają do tragedii. Na łamach tej książki opisano przerażające oblicze o światy. Opisana placówka bardziej przypomina pole bitwy, niż szkołę.Bezduszną instytucją zarządza dyrektor, którego jeden gest może decydować, o tym kto może zostać, a kto musi odejść. Ciągłe na pięcie redukowane jest za pomocą intryg i podstępnych działań.Moralność i przyzwoitość praktycznie nie istnieje.Uczniowie tracący godność oraz pozbawiani autorytetu przedstawiciele kadry pedagogicznej zostali zmuszeni do niewłaściwych, bezdusznych posunięć. Realia prowincjonalnej edukacji zostały zaprezentowane poprzez skomplikowane losy wiejskiej nauczycielki Miry. Owa 50-letnia kobieta pomimo trudności jest aktywna społecznie i towarzysko. Niczego nie ułatwia jej jednak emocjonalna więź z dyrektorem, błędy popełnione w młodości i skomplikowane relacje rodzinne. Przeszłość zawsze przecież wpływa na teraźniejszość i przyszłość. Mira w końcu zdecyduje się odciąć od negatywnych wpływów. Zapragnie ponownie być szczęśliwa, dlatego podejmie zdecydowane kroki. Do samego końca śledząc jej perypetie, będziemy zastanawiać się, jakie zmiany powinny zajść w partykularnej szkole.

Edukacja, oświata i sposoby wychowania to skomplikowane tematy. Nawet najtrudniejsze kwestie można jednak prezentować w humorystycznym świetle.

 Książka, która zmieni edukację to „Erekcja wzrostu”.

Polskie, prowincjonalne szkolnictwo zostało zobrazowane poprzez sarkazm i groteskę. Absurdalne sytuacje bawią, jednocześnie wskazując, co powinno podlegać ewaluacji. Obrazują to wydarzenia, do których dochodzi w Gaciach Halnych. W tej kameralnej, urokliwej miejscowości życie zdaje się toczyć bez większych komplikacji. Niestety to tylko pozory.Ta społeczność rządzi się specyficznymi prawami, dlatego problemów nie brakuje. Spadek jakości nauczania komplikuje wszystko. Dyrektorka, zamiast próbować zaradzić sytuacji, decyduje się zmienić miejsce pracy na bardziej intratne. Kryzysowi edukacji spróbują zaradzić wątpliwi kandydaci na dyrektorskie stanowisko. Pełnić tę funkcję chciałby wójt oraz woźna. On nie należy do godnych zaufania przedstawicieli lokalnej władzy, a ona w przeszłości pracowała jako barmanka.Gorzej chyba być nie mogło, ale wydarzy się jeszcze więcej, bo w Gaciach Halnych policja ustanowiła własny kodeks karny, lokalne media bezustannie poszukują sensacji nawet tam, gdzie jej nie ma, a proboszcz koncentruje się tylko na szansie bogacenia. Jedynie mądre zmiany mogą uchronić edukację przed katastrofą. Zadzieje się bardzo dużo. W końcu książka ta zawiera w sobie wątki sensacyjne, kryminalne, oraz romansowe. Trzeba mieć nadzieję, że pozytywna odmiana nastąpi, kiedy razem z głównymi bohaterami wybierzemy się do Nowego Jorku.

Powyżej zaprezentowane pozycje to książki, które zmienią edukację. Oczywiście pod warunkiem, że czytelnicy przystąpią do działania. Na początek warto, aby wszyscy rodzice zadbali o prawidłowe wychowanie poprzez edukację domową, czyli  Homeschooling , bo doskonale będzie wspomagać działania szkolne.

UCZ SIĘ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU – www.psychoskok.pl/aktualnosci/ucz-sie-bez-wychodzenia-z-domu/

Dodaj komentarz

Szybka nawigacja
×
×

Cart