Witaj w księgarni z eBookami i audioBookami Coczytamy.pl – Najniższe ceny książek elektronicznych!

Książki poruszające temat zaburzeń ze spektrum autyzmu

Książki poruszające temat zaburzeń ze spektrum autyzmu

Od 2007 roku 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, podczas którego świętujemy osiągnięcia osób z autyzmem. W tym czasie wiele szkół i organizacji uświadamiających organizuje również wydarzenia mające na celu zwiększenie wiedzy i zrozumienia autyzmu.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu jest jednym z siedmiu oficjalnych dni ONZ na temat świadomości zdrowotnej, aby:

„podkreślić potrzebę pomocy w poprawie jakości życia osób z autyzmem, aby mogli prowadzić pełne i wartościowe życie jako integralna część społeczeństwa”.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ma na celu rzucić światło na autyzm, aby zwiększyć świadomość dotyczącą życia dorosłych i dzieci z autyzmem. Organizatorzy mają nadzieję przekazać wiedzę na temat stanu spektrum autyzmu  (ASC) na całym świecie i rozpowszechniać informacje o tym, jak ważne jest w szczególności wykrycie wczesnej diagnozy.

Autyzm dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiety wszystkich ras we wszystkich krajach. Ma szczególnie duży wpływ na dzieci i jest bardzo częstym schorzeniem. Właśnie dlatego podnoszenie świadomości na temat ASC jest tak ważne!

Czym jest autyzm?

ONZ stwierdza, że autyzm jest „stanem neurologicznym trwającym całe życie, który objawia się we wczesnym dzieciństwie, niezależnie od płci, rasy czy statusu społeczno-ekonomicznego. Termin spektrum autyzmu odnosi się do szeregu cech.

„Autyzm charakteryzuje się przede wszystkim unikalnymi interakcjami społecznymi, niestandardowymi sposobami uczenia się, żywymi zainteresowaniami określonymi przedmiotami, skłonnością do rutyny, wyzwaniami w typowej komunikacji i szczególnymi sposobami przetwarzania informacji sensorycznych”.

Książki poruszające temat zaburzeń ze spektrum autyzmu – seria książek Tajemniczy świat Witka

Daria Kacprzak autorka poruszyła temat zaburzeń ze spektrum autyzmu poprzez wyjątkową serię książek Tajemniczy świat Witka. Autorka od wielu lat zajmuje się nauczaniem i terapią osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnością, a swoje doświadczenie wykorzystuje w pracy twórczej. Posiada wielokierunkowe przygotowanie zawodowe do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz doświadczenie w pracy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężeniami. W trakcie wieloletniej pracy zawodowej zajmowała się nauczaniem osób z dysfunkcjami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dokonywała diagnozy funkcjonalnej dzieci w wieku 3-9 lat i wdrażała działania usprawniające w ramach terapii pedagogicznej.

W każdej z książek Darii Kacprzak można odnaleźć kilka przesłań, jednak najcenniejszym jest umiejętność dostrzegania drugiego człowieka, przebywania z nim w chwili obecnej – nie rozpamiętywanie tego, co miało miejsce w przeszłości, nie wybieganie w odległą przyszłość. Skupienie się na teraźniejszości oraz pozytywnym nastawieniu w kontakcie interpersonalnym. Nie krytykowanie, nie ocenianie osoby ani zachowania, którego motywów nie znamy lub po prostu nie rozumiemy, ale również posiadanie świadomości o istnieniu bagażu doświadczeń, który dźwiga każdy z nas.

Autyzm jest problemem powszechnym i coraz częściej dotykającym dzieci. Osoby te posiadają pewne charakterystyczne cechy, a ich zachowanie nie zawsze jest akceptowane przez społeczeństwo. Pojawia się pewien rodzaj izolacji dzieci z autyzmem już przez ich rodziny oraz obawa środowiska rówieśniczego przed wchodzeniem w interakcje z osobami przejawiającymi zaburzenia ze spektrum autyzmu. Książki zostały napisane w celu przybliżenia zagadnienia, a jednoczenie minimalizowania wykluczenia społecznego osób z autyzmem.

Mój brat ma autyzm

„Tajemniczy świat Witka. Mój brat ma autyzm” to opowieść o różnorodności ludzi oraz wyjątkowości każdego człowieka, którą możemy dostrzec, kierując się miłością i empatią. Główny bohater zaznacza swoją obecność w środowisku społecznym odmiennym zachowaniem, które nie jest rozumiane i akceptowane przez otoczenie. Sytuacja prowadzi do poddania dziecka wielu badaniom, które skutkują zdiagnozowaniem u chłopca spektrum zaburzeń autystycznych. Choć diagnoza wpływa na zmianę w podejściu do dziecka w placówce oświatowej, w środowisku rodzinnym powoduje lęk i obawę przed nieznaną przyszłością.

Książka w ofercie sprzedaży – https://tylkorelaks.pl/911-tajemniczy-swiat-witka-moj-brat-ma-autyzm.html
Autyzm i sekrety przodków

„Tajemniczy świat Witka. Autyzm i sekrety przodków” to wielowątkowy reportaż dotykający tematyki powtarzających się problemów pokoleniowych, sposobów radzenia sobie z nimi, a także zależności rodzinnych i wieloletnich relacji. Życie w konkretnym przedziale czasowym nakłada na ludzkość bagaż określonych bodźców zewnętrznych oraz pewien oczekiwany sposób funkcjonowania, nie zawsze możliwy do osiągnięcia. W przypadku bohaterów reportażu jeden z podstawowych problemów stanowi zderzenie z odbiegającym od normy funkcjonowaniem Witka, najmłodszego członka rodziny, u którego stwierdzono autyzm.

Książka w ofercie sprzedaży – https://tylkorelaks.pl/997-tajemniczy-swiat-witka-autyzm-i-sekrety-przodkow.html

Utwory są kierowane również do młodzieży i osób dorosłych, gdyż ukazuje sposób postrzegania przez dziecko dotknięte autyzmem oraz wskazuje przyczyny generujące określony cykl zachowań. Autorka w sposób prosty, obrazowy i czytelny przedstawia różne sytuacje z życia rodziny, w której ten tajemniczy świat jest codziennością.

Dodaj komentarz

Szybka nawigacja
×
×

Cart