Witaj w księgarni z eBookami i audioBookami Coczytamy.pl – Najniższe ceny książek elektronicznych!

Skutki uzależnienia od narkotyków

Skutki uzależnienia od narkotyków

Narkomania to przewlekła choroba centralnego układu nerwowego. Szkodliwe skutki uzależnienia od narkotyków obejmują sferę psychiczną, sensoryczną, fizyczną oraz społeczną. Najszybciej zauważalne są konsekwencje zdrowotne i emocjonalne. Niestety, w najgorszym wypadku nałóg ten prowadzi do śmierci.

https://tylkorelaks.pl/905-uzalezniony-droga-do-trzezwosci.html

Narkomania to uzależnienie od narkotyków będące zespołem charakterystycznych objawów i zachowań, spowodowanych niezaspokojonym pragnieniem przyjmowania substancji psychoaktywnej. Osoba zniewolona przez ten nałóg w momencie odstawienia doświadcza fizycznego i psychicznego głodu. Odczucie to jest na tyle nieprzyjemne, że motywuje narkomana do pozyskania substancji psychoaktywnej za wszelką cenę. Przymus ten kończący się zażyciem kolejnej, dawki prowadzi do szeregu negatywnych następstw. Narkomania jest wymagającą leczenia, przewlekłą chorobą centralnego układu nerwowego. Skutki uzależnienia od narkotyków zawsze obejmują sferę fizyczną, psychiczną, sensoryczną, a także społeczną. Zbyt późno podjęta próba zerwania z tym uzależnieniem może doprowadzić do nieodwracalnych szkód zdrowotnych, a nawet śmierci.

Uzależnienie jest przekroczeniem bardzo ulotnej i trudnej do zauważenia granicy między chęcią, która wyraża dobrowolność, a przymusem, który całkowicie zaburza kontrolę. Tę granicę przekracza się tylko raz, ale bezpowrotnie”. – Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Dawniej zjawisko narkomanii nie budziło nadmiernego zainteresowania. Obecnie wzrastająca liczba osób uzależnionych lub zagrożonych zażywaniem narkotyków, podnosi rangę tego społecznego problemu. Szacuje się, że w Polsce jest ponad sto tys. osób uzależnionych od narkotyków. Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zwraca uwagę, że wzrasta liczba młodych osób sięgających po środki psychoaktywne. Narkomania podobnie jak pozostałe uzależnienia diagnozowana jest na podstawie klasyfikacji ICD -10 i DSM 4, uzależnienie od narkotyków jest bowiem chorobą ciała i umysłu. Całkowite wyleczenie nie jest możliwe, ponieważ narkoman pozostaje osobą uzależnioną do końca swojego życia.

Skutki zażywania narkotyków dzieli się na krótkotrwałe i długofalowe. Te pierwsze trwają dość krótki czas od momentu zażycia narkotyku, kolejne, szczególnie te najbardziej dotkliwe, utrzymują się bardzo długo. Działania pobudzające, otępiające, czy euforyzujące, różnią się w zależności od przyjętego środka. Jego siła związana jest także z cechami indywidualnymi. Na każdego substancje psychoaktywne działają bowiem inaczej. Pewne jest jedno. Długotrwałe przyjmowanie narkotyków może doprowadzić do zmian osobowościowych, a nawet śmierci. Dla chwili złudnej przyjemności nie warto więc ryzykować.

Poznajmy książki dotyczące osób uzależnionych. Ich historie najpełniej opisują skutki uzależnienia od narkotyków. Są to prawdziwe, poruszające lektury, obok których znalazła się inspirowana życiem, literacka fikcja.

Po substancje odurzające sięga coraz więcej osób w różnym wieku. Obserwuje się także wzrastającą dostępność środków narkotyzujących. Skutki uzależnienia od narkotyków omawia „Uzależniony. Droga do trzeźwości”. Ta pozycja powstała na podstawie życia Adama Gałęskiego. Ten młody człowiek wcielił się w rolę bohatera oraz narratora. Dzięki temu zdołał omówić najważniejsze szczegóły. W pierwszej kolejności dowiemy się, jak zaczęła się jego „przygoda” z narkotykami. Jak wiadomo,żaden narkoman nie zakładał, że kiedykolwiek się uzależni. Adam również nie przypuszczał, że czeka go tak przykry los. Początkowo, okazjonalnie sięgał jedynie po skręty. Do odczucia przyjemnego upojenia nie potrzebował dużej ilości euforyzujących środków. Niestety, jego organizm szybko zaczął dopominać się o częstsze i silniejsze dawki. Narkotyki to droga używka, więc aby zaspokoić narkotyczny głód, bohater musiał zdobywać pieniądze. Na tamtym etapie uzależnienia dla Adama nie liczyło się nic prócz substancji psychoaktywnych. To dlatego dopuścił się wielu niestosownych czynów, a ostatecznie sięgnął po śmiercionośne dopalacze. Życie Adama ma być przestrogą przed życiem na haju. Zrozumiemy, że eksperymenty z narkotykami łatwo zacząć, ale bardzo trudno skończyć. Osoby, którym w porę nie uda się uporać z tym problemem, doświadczają nieodwracalnych szkód psychicznych i fizycznych. Na całe szczęście bohaterowi się udało. Przeszedł uzdrawiający proces terapeutyczny, dzięki czemu może opowiadać swoją pouczającą historię innym. Dowiemy się, że droga do trzeźwości wymaga szczerości z samym sobą. Zagłębianie się we własnych myślach i uczuciach nie jest łatwe, ale warto podjąć to wyzwanie. To ono stanowi bowiem klucz do wolności. Mówią o tym słowa wymawiane w pewnym momencie przez bohatera:

„To, że będę należycie funkcjonował, nic nie da, jeśli nie zmienią się w środku”.

Podobne, równie ważne sentencje wielokrotnie pojawiają się w treści książki. Poruszających chwil zamyślenia nie będzie brakować. Warto wspomnieć, że w tle Adama zaprezentowane zostały losy innych bohaterów. W książce opisano również sposoby funkcjonowania ośrodków odwykowych  w Polsce. Od podszewki poznamy panujące tam zasady oraz tamtejszych pacjentów i terapeutów.

Skutki uzależnienia od alkoholu, będącego jednym z najłatwiej dostępnych narkotyków są szczególnie ważne. W Polsce jest to bowiem nagminnie spotykany problem, odciskający piętno na alkoholiku, ale również jego rodzinie i najbliższym otoczeniu. Potwierdzają to słowa zespołu z London Imperial College pod kierunkiem neuropsychofarmakologa, Davida Nutta:

„Alkohol jest najgroźniejszym narkotykiem ze względu na koszty społeczne”.

Alkoholizm to bardzo podstępny nałóg. Osoby wpadające w jego sidła, początkowo nie są świadome zagrożenia. Pierwszy kontakt z alkoholem najczęściej odbywa się w przyjemnej atmosferze. Okoliczności do spożycia substancji jest przecież nazbyt dużo. Jeżeli pijący skojarzy stan upojenia alkoholowego z rozluźnieniem i wzrostem sił witalnych, koduje we własnym umyśle odczucia sprzyjające rozwojowi uzależnienia. Tym samym, już zawsze będzie postrzegał alkohol jako niegroźny „polepszacz nastroju”. O tym, jak szybko pojawi się „głód”, czyli nieprzyjemne odczucia wywołane abstynencją, decydują cechy osobnicze oraz częstotliwość picia alkoholu. Zwierzenia niepijącego alkoholika wskazują skutki uzależnienia od alkoholu. „Jak zrobiłem z piekła raj” to tytuł jego autobiograficznej książki. Autor tworzący pod pseudonimem artystycznym Aquarius, przebył długą i ciężką drogę, nim odważył się opowiedzieć wszystkim o swoich doświadczeniach. Przyznał, że zaczął pić w wieku 16 lat. Początkowo spożywał alkohol, by dodać sobie odwagi i pewności siebie. Z czasem narkotyk przejął nad nim kontrolę. Prócz możliwości upicia się, nie liczyło się nic i nikt. Przerażony skutkami uzależnienia od tego narkotyku, Aquarius zaczął zadawać sobie pytania. Jak rzucić alkohol? Czy alkoholikowi da się pomóc? Jakie są najlepsze metody na wyjście z uzależnienia? Zgłębiając własne wnętrze, autor wybrał najefektywniejszy sposób na uwolnienie się z pułapki uzależnienia. Zaczął świadomie korzystać ze wsparcia terapeutycznego. Docenił również siłę rodzinnych więzi. Dzięki temu na chwilę obecną Aquarius jest trzeźwy i pomaga innym. Ten poradnik wskazuje, jak walczyć z uzależnieniem. To bitwa o wolność, którą powinny stoczyć wszystkie osoby ulegające nałogom.

Każdy nałóg wywołuje szereg negatywnych skutków. Fakt ten podkreśla wagę tematyki. Jak czytamy w encyklopedii PWN:

uzależnienie to nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej”. 

W tym miejscu warto wskazać wyjątkową pozycję. „Muszki owocówki” to książka o uzależnieniach. Zarówno tych substancjalnych,  jak i czynnościowych. Jak wiadomo, lekarze dowiedli, że uzależnić można się od wszystkiego. Skutki fizyczne ulegania nałogom są zależne od specyfiki zażywanego środka, ale szkody psychiczne pozostają te same. Pośród nich należy wymienić emocjonalny zamęt oraz stopniową dezintegrację osobowości. Bohaterowie tej powieści poznają się na zajęciach terapeutycznych dla osób uzależnionych. Spotkania te skierowane są do szerokiej grupy odbiorców. Poznamy więc osoby uzależnione od najróżniejszych narkotyków, seksu, pracy, jedzenia czy ćwiczeń na siłowni. Sara, Wanda, Erol i Robert to osoby uzależnione. Przyjdzie im uczyć się życia na nowo. Główna przyczyna uzależnień tkwi bowiem w nieumiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami. Substancja lub czynność stosowana w celu rozładowania wewnętrznych napięć prędzej, czy później niewoli osobę ją stosującą. Wówczas może już być tylko gorzej. Bohaterowie, obawiając się szkodliwych skutków swoich nałogów, zdecydują się na leczenie. Terapia uzależnień zawsze wymaga powrócenia pamięcią do przeszłości. Najczęściej właśnie pośród minionych zdarzeń znajduje się tu jedno, które zapoczątkowało chorobliwą zależność. Każdy z bohaterów dźwiga na swoich barkach ciężar doświadczonej traumy, więc jeśli ją przeanalizują i oswoją, uwolnią się z sideł uzależnienia.

Wszystkie zaprezentowane powyżej książki omawiają skutki uzależnienia od narkotyków. Ta podstępna choroba centralnego układu nerwowego zawsze negatywnie wpływa na życie osoby uzależnionej w aspekcie psychicznym, fizycznym, społecznym i sensorycznym. Lektura tych pozycji wpisuje się więc w działania profilaktyki uzależnień. Powinny po nie sięgać wszystkie osoby zagrożone lub borykające się z nałogami, ich najbliżsi i osoby zainteresowane tematem.

Dodaj komentarz

Szybka nawigacja
×
×

Cart