Czym są emocje?

Emocje to złożone doświadczenia psychofizjologiczne wynikające z interakcji z otoczeniem. W tym artykule przyjrzymy się głównym teoriom emocji. Przeanalizujemy różne psychologiczne wyjaśnienia tych doświadczeń.

Zaburzenie emocjonalne to niepełnosprawność emocjonalna – wszelkie zaburzenia psychiczne nie spowodowane przez wykrywalne nieprawidłowości, ograniczania mózgu, w których dominują poważne zaburzenia emocji. Odwiedź stronę – http://zaburzeniaemocjonalne.pl/

Z psychologicznego punktu widzenia emocje są złożonym stanem uczuć. Badacze i filozofowie uważają, że jest to wynikiem zmian fizycznych i psychicznych, które wpływają na twoje myślenie i zachowanie. Emocjonalność wiąże się z różnorodnymi zjawiskami psychologicznymi, które obejmują temperament, osobowość, nastrój i motywację.

Zdrowe ciało to zdrowy umysł, a zdrowy umysł to zdrowe emocje – polecamy książki o zdrowiu, tym fizycznym, ale i psychicznym – http://www.psychoskok.pl/aktualnosci/polecane-ksiazki-o-zdrowiu/

David G. Meyers jest profesorem psychologii w Hope College w Michigan w Stanach Zjednoczonych i autorem wielu książek. Uważa, że ​​ludzkie emocje obejmują podniecenie fizjologiczne, zachowania ekspresyjne i świadome doświadczenie.

Radość – naucz się wyzwalać pozytywne emocje – http://www.psychoskok.pl/aktualnosci/radosc-naucz-sie-wyzwalac-pozytywne-emocje/

Są pozytywne emocje i negatywne emocje. Emocje te można powiązać między innymi z przedmiotem, pamięcią lub prognozą. Niektóre emocje są wstępnie zaprogramowane, wrodzone i uniwersalne, takie jak miłość, przywiązanie, szczęście, niespodzianka, gniew i strach. Psychologowie nazywają to pierwotnymi emocjami. Wtórne emocje są tymi, których uczysz się poprzez doświadczenie. Należą do nich duma, wściekłość, wstyd, zaniedbanie, współczucie i przerażenie.

Rzućmy okiem na różne teorie emocji. Czy wiedziałeś, że: osobowość borderline to zaburzenie psychiczne – dosłownie „osobowość z pogranicza” mieszcząca się pomiędzy schizofrenią a nerwicą. Charakteryzuje się przede wszystkim zmiennością emocjonalną od euforii, przez gniew, do depresji. Można mówić o niestabilności emocjonalnej, chociaż nie rozumianej w taki sposób jak przy schizofrenii.

Wiesz czym jest borderline? Po przeczytaniu tej książki będziesz wiedzieć.

Polecamy ją każdemu, kto chce poznać jak wygląda takie życie – może okazać się, że i ty masz objawy.

Książka rekomendowana przez magazyn psychologiczny „Charaktery”. Publikacja wcześniej wydana jedynie jako ebook. Po ogromnym sukcesie serii ebooków Anki Mrówczyńskiej, teraz temat borderline w formie drukowanej.

Do kupienia również na stronie – http://tylkorelaks.pl/758-borderline-autoterapia-czyli-o-sprawach-powaznych-z-solidna-dawka-autoironii.html

Teorie emocji

Emocje silnie wpływają na zachowanie. Ale najważniejsze pytanie brzmi: dlaczego w ogóle mamy emocje? Jaki jest sens tych uczuć? Badacze, filozofowie i psychologowie zaproponowali różne teorie emocji, aby wyjaśnić, jak i dlaczego ich istnienie.

Kulki reprezentujące różne emocje.

Eksperci dzielą główne teorie emocji na trzy kategorie:

  • Teorie fizjologiczne sugerują, że reakcje fizyczne w twoim ciele są odpowiedzialne za twoje emocje.
  • Teorie neurologiczne dowodzą, że aktywność mózgu prowadzi do reakcji emocjonalnych.
  • Teorie poznawcze sugerują, że myśli i inne czynności umysłowe odgrywają istotną rolę w tworzeniu emocji.

Ewolucyjna teoria emocji

Teoria ewolucji koncentruje się na historycznym kontekście rozwoju emocjonalnego. Zgodnie z tą teorią twoje emocje istnieją, dzięki czemu możesz lepiej dostosować się do swojego otoczenia. Twoje emocje pozwalają szybciej reagować na to, co dzieje się wokół ciebie. To z kolei zwiększa twoje szanse na sukces i przetrwanie.

Charles Darwin argumentował, że emocje przetrwały ewolucję, ponieważ są adaptacyjne i pozwalają ludziom i zwierzętom przetrwać i rozmnażać się. Uczucia miłości i przywiązania prowadzą ludzi do znalezienia partnera i rozmnażania się. Uczucia strachu powodują, że ludzie walczą lub uciekają przed niebezpieczeństwem.

Identyfikacja i zrozumienie emocji innych ludzi odgrywa również kluczową rolę w bezpieczeństwie i przetrwaniu. Jeśli potrafisz poprawnie interpretować przejawy emocjonalne innych, możesz szybciej i lepiej reagować na niebezpieczeństwo.

Teoria emocji Jamesa-Lange’a

William James i Carl Lange niezależnie zaproponowali tę teorię emocji. Sugerują, że emocje są reakcjami fizjologicznymi na zdarzenia.

Innymi słowy, twój układ nerwowy wywołuje reakcje fizyczne na rzeczy wokół ciebie. Twoja reakcja emocjonalna zależy od tego, jak interpretujesz te reakcje fizyczne. Przykłady takich reakcji obejmują przyspieszenie akcji serca, drżenie, ból brzucha itp. Te reakcje fizyczne powodują reakcje emocjonalne, takie jak gniew, strach i smutek.

Teoria emocji Cannon-Barda

Walter Cannon i Philip Bard opracowali kolejną z głównych teorii emocji, które badamy dzisiaj.

Cannon nie zgodził się z kilkoma aspektami teorii emocji Jamesa-Lange’a. Zasugerował, że ludzie mogą doświadczać reakcji fizjologicznych związanych z emocjami bez odczuwania tych emocji. Twierdził również, że reakcje emocjonalne zachodzą zbyt szybko, aby były po prostu produktami stanów fizycznych.

Cannon po raz pierwszy zaproponował swoją teorię w latach dwudziestych. Później fizjolog Philip Bard rozwinął swoją teorię w latach 30. XX wieku. Zgodnie z teorią emocji Cannona-Barda ludzie odczuwają emocje i jednocześnie doświadczają reakcji fizjologicznych (pocenie się, drżenie, napięcie mięśni itp.).

Mówiąc dokładniej, teoria ta sugeruje, że emocje pojawiają się, gdy zostaje wysłana wiadomość do mózgu w odpowiedzi na bodziec. Ta wiadomość powoduje reakcję fizjologiczną.

Jednocześnie mózg odbiera sygnały aktywujące doznanie emocjonalne. Teoria Cannona i Barda sugeruje, że fizyczne i psychiczne doświadczenia emocjonalne zachodzą jednocześnie. Nie wierzyli, że jedno powoduje drugie.

Gniewne pięści na drewnianym stole.

Teoria Schachtera-Singera

Według Stanleya Schachtera i Jerome E. Singera rozumowanie odgrywa ważną rolę w sposobie doświadczania emocji.

Teoria ta czerpie tyle samo z teorii Jamesa-Lange, co z teorii Cannon-Barda. Podobnie jak James i Lange, Schachter i Singer twierdzili również, że emocje wynikają z reakcji fizjologicznych. Kluczowym czynnikiem będzie sytuacja i twoja interpretacja tych odpowiedzi.

Teoria ta sugeruje również, że gdy zdarzenie powoduje pobudzenie fizjologiczne, pierwszą reakcją jest próba znalezienia przyczyny tego podniecenia. W wyniku tej początkowej reakcji doświadczasz i określasz swoje emocje. Podobnie do teorii Cannona-Barda teoria Schachtera-Singera sugeruje również, że podobne reakcje fizjologiczne mogą wywoływać różne emocje.

Teoria oceny poznawczej

Zgodnie z teorią oceny poznawczej myślenie musi nastąpić najpierw, zanim doświadczysz emocji. Richard Lazarus był pierwszym pionierem tego pomysłu, dlatego ludzie często nazywają tę teorię teorią Lazarusa.

Teoria ta dowodzi, że najpierw pojawia się bodziec, następnie poznawcza ocena bodźca, a następnie jednoczesne doświadczenie, które składa się z reakcji fizjologicznej i emocji. Na przykład, jeśli spotkasz niedźwiedzia w lesie, twoją pierwszą myślą może być poważne niebezpieczeństwo. Prowadzi to do emocjonalnego doświadczenia strachu i fizycznych reakcji związanych z walką lub ucieczką.

Teoria emocji na podstawie sprzężenia zwrotnego twarzy

Ta teoria zakłada, że ​​ruch twarzy wpływa na twoje doznania emocjonalne. Psychologowie, którzy popierają tę teorię, uważają, że zmiany w mięśniach twarzy są bezpośrednio związane z emocjami.

Na przykład, jeśli się uśmiechasz, możesz poprawić sobie humor. Zmarszczenie brwi może wprawić cię w zły nastrój. Interesującą rzeczą w tej teorii jest to, że sugeruje, że masz pewien stopień kontroli nad swoimi emocjami. Po prostu przyjmując kilka bardzo powszechnych wyrazów twarzy, możesz dobrowolnie wywołać określone emocje.

Podsumowując, Charles Darwin jako pierwszy zasugerował, że zmiany fizjologiczne wywołane przez twoje emocje miały bezpośredni wpływ, a nie tylko konsekwencją tej emocji. William James rozwinął ten pomysł i zasugerował, że wbrew powszechnemu przekonaniu emocje to świadomość zmian fizycznych wywołanych przez bodziec. Innymi słowy, gdybyś nie doświadczył zmian fizycznych, reakcja byłaby czysto intelektualna, pozbawiona emocji.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *